Å utvide samfunnsengasjement

 

Kunstnere, UNICEF Norge og Kunstgruven ønsker å tilby bedrifter og det offentlige Norge muligheten til å utvide og å synliggjøre

deres samfunnsengasjement med et samarbeid.

 

Ved et samarbeid i dette kulturprosjekt, vil deres samfunnsengasjement utvides ved å støtte norsk kulturliv, og dessutten bidrar

til å styrke UNICEF sine oppgaver ved å kjempe for barn og deres rettigheter. Les mer

 

Kunstverk skapes, beundres, kritiseres, snakkes om, øker trivsel, stimulerer til kreativitet, osv. En kunstners atelier, er en gruve

full av verdifulle kunstverk, som din bedrift og deres ansatte bør ha mulighet til å utforske.

 

Deres engasjement i dette prosjektet vil bli synliggjort ved økt legitimitet og aksept hos kunder, ansatte og samfunnet forøvrig.

 

Kunstgruven leier ut kunstverk, og i samarbeid med kunstnere kan smykke ut alt fra deres utearealer, til foajeen, enkeltstående

vegger, kantiner, korridorer og kontorer, resepsjoner og møterommene.

 

Engasjement i kulturlivet og humanitær formål brukt i markedsføring gir din bedrift en merverdi og en ytterligere konkurransefordel.

Et samarbeid med Kunstgruven, kunstnere og UNICEF Norge kan bidra til dette.

 

Kunsten gir oss økt identitetsfølelse og åpner for nye tanker og kreativitet. Derfor tror og håper vi at din bedrift blir en viktig aktør

i dette kulturprosjekt og bidrar til at verdifulle kunstverk kan vises fram - til støtte for UNICEF

 

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Renato Grassi (Kunstgruven) tel.: 92 81 34 89 e-post:

Renato@kunstgruven.no

 

For spørsmål om UNICEFs arbeid, ta gjerne kontakt med Odd Bjørnerud (UNICEF Norge) tel.: 24 14 51 26 e-post:

Odd.Bjornerud@unicef.no

 

 

Deltakelse og generelle informasjoner

 

Ønsker din bedrift å friske opp kontorveggene med kunst og benytter seg av fordeler? Send oss en e-post post@kunstgruven.no

og vi tar kontakt med dere. Tilbud om samarbeid også omfatter bl.a. følgende:

 

  -  Muligheten til å leie minst fire originale kunstverk fra en eller flere kunstnere. Kunstverkene finner du ved å velge ”Kunstverkene”

      i meny over og/eller til å leie enkeltstående kunstverk fra en eller flere kunstnere. Enkeltstående kunstverkene finner du her

 

  -   De verkene du har valgt leies ut til din bedrift i 1 (ett) årstid, utleiepris finner du her, leievilkår sendes deg uten forpliktelser.

 

  -   Utleieavtalen blir formidlet til UNICEF Norge, samt 30% av innbetalte leiebeløp.

 

 

Ved leieperiodens slutt kan din bedrift velge følgende løsning:

 

  -   Fortsette utleie av de samme kunstverk i ett år til.

 

  -   Kjøp av de innleide verk til gunstig pris.

 

  -   Tilby deres ansatte mulighet til å kjøpe de innleide verk til meget rimelig pris (opptil -50% av galleriets pris).

 

  -   Returnere de innleide kunstverk eller bytte disse med nye kunstverk.

Bedrifter og det offentlige Norge

KUNSTGRUVEN,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@kunstgruven.no    -    © KUNSTGRUVEN  2012

Les også om

FORDELENE

og

UTLEIEPRISER

 

TILLIT            KVALITET            OMTANKE            SAMARBEID             KREATIVITET

SUDAN, WATERTekstboks: Tekstboks: FOTO:  GALLERI REFSET - UNICEF NORGE

Vanskelige levevilkår utfordrer tusenvis av barn hver dag.

Av og til blir situasjonen så kritisk at de må gi opp håpet om å være en del av

samfunnsutviklingen.

Ingenting er viktigere enn kulturliv og barns liv og helse.

Derfor ønsker vi å stimulere til kreativ samarbeid mellom forsjellige

aktører, ved å i verksette initiativer som kan sikre og styrke de involverte

partneres omdømme.

Kunstgruven har bare én oppgave. Å sørge for at våre tiltak er

så gode og verdifulle for våre samarbeidspartner slik at vi bidrar til

å forsterke deres omdømme i samfunnet.

Kunstgruven utvikler banebrytende ideer og konsepter

samt effektive løsninger som baner vei for kreative

partnerskap.

Gjennom et tett samarbeid med etablerte kunstnere og

UNICEF, har Kunstgruven utviklet unike løsninger, som er

med på å styrke samfunnsengasjement til våre samarbeids-

partnere.

 FORSIDE  

KUNSTVERKENE   VERKETS GRUPPE
Tekstboks: K u n s t G r u v e n