Bedrifter og det offentlige Norge

 

FORDELER for bedrifter, Bedriftskunstforeninger og det offentlige Norge (her kalt Sponsorer):

 

    Bidra til å bedre kunstnernes arbeids- og levekår.

 

    Støtte UNICEF Norge i sitt humanitære arbeid.

 

    Sponsorer kan utgiftsføre støtten til UNICEF Norge i sin helhet.

 

    UNICEF Norge vil gjennom Kunstgruven gi Sponsorer UNICEF Norges ”støtte-logo”.

      En logo som Sponsorer kan benytte seg av for å markere støtten til UNICEF Norge, som følge av leie

      av kunstverket.

 

    Kostnadsfritt befaring, rådgivning og forslag til kunstnerisk uttrykk.

 

    Montering og ferdigstillelse av kunstverkene

 

    Kunstgruven gir Sponsorer en GRATIS årlig reklamepakke verdt minst kr. 50.000,-.

      Kunstgruvens reklamepakken dekker:

 

      ••  Solid profilering og synlighet av Sponsorer, som samarbeidspartner på Kunstgruvens hjemmeside

           (over 20.000 sidevisninger hver måned) med direkte link til deres nettsted.

 

      ••  Profilering av Sponsorer i Kunstgruvens kunstkatalog som utgis fire ganger i året.

 

      ••  Profilering av Sponsorers logo i alle Kunstgruvens markedsrelaterte brosjyrer.

 

    Sponsorers profilering i markedet vil være styrket ved at disse utvider sitt samfunnsansvar.

 

    Frihet i valg av kunstnere og kunstverkene samt at Kunstgruven tilbyr dokumentasjon og

      innformasjon av disse for ansatte og andre interesserte.

 

    Sponsorer kan i høy grad bidra til å øke trivselen for de ansatte uten for høye kostnader, og samtidig

      være en støttespiller for norsk kulturliv.

 

    Sponsorer og/eller Sponsorens ansatte, vil få mulighet til å kjøpe de utleide kunstverk med en rabatt på

     mellom 35% og 50% (gjelder verkene med en salgspris opp til kr. 8.500,-).

 

  •  Tilbyr kunstopplevelse til deres ansatte, ved å kunne fornye eller friske opp utsmykking av bedriftens

      lokaler. Kunstverkene kan byttes ut etter 1 år med nye og varierte verk.

 

UTLEIEPRISER gjelder for kunstverkene av type maleri (i olje, akryl eller akvarell basert), grafikk,

skulptur, keramikk, tekstilkunst og fotokunst,.

 

Utleiepris beregnes ut ifra verkets salgspris. Derfor finnes 4 (fire) prisgrupper:

 

Gruppe 1

Kr. 150,- pr. verk og pr. måned for kunstverkene med en salgspris opp til kr. 5.000

 

Gruppe 2

Kr. 250,- pr. verk og pr. måned for kunstverkene med en salgspris mellom kr. 5.001 og kr. 9.999.

 

Gruppe 3

Kr. 350,- pr. verk og pr, måned for kunstverkene med en salgspris mellom kr. 10.000 og kr. 35.000.

 

Gruppe 4

Kr. 950,- pr. verk og pr, måned for kunstverkene med en salgspris over kr. 35.001.

Kunstverkene i denne gruppe kan også leies ut som enkeltstående verk.

 

Salgspris på verkene blir satt av kunstner selv.

KUNSTGRUVEN,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@kunstgruven.no    -    © KUNSTGRUVEN  2012

Fordeler og utleiepriser:

 FORSIDE  

KUNSTVERKENE   VERKETS GRUPPE
Tekstboks: K u n s t G r u v e n