Om Kunstgruven

Kunstgruven er en avdeling i firma Paletten Grassi. Firmaet er en kulturaktør i Norge siden 1995.

Kunstformidling og kulturprosjekter er hovedarenaene hvor vi beveger oss i.

Vi er opptatt av å være kreative for å stimulere kulturlivet, og til samarbeid mellom forskjellige aktører.

 

Våre kulturprosjekter omfatter i hovedsak formidling av kunst og kunstnere.

 

Et av disse kulturprosjekter er ”Å utforske kunstgruven” som er grunnlag til nettsted kunstgruven.no.

 

Vår visjon er:

Kunstgruven skal være en bidragsyter for næringsliv og det offentlige Norge, for å forsterke og synliggjøre deres

posisjon og omdømme som ansvarlige og engasjerte samfunnspartnere. Dette gjennom kulturrelaterte prosjekter

som kommer kulturlivet, humanitære organisasjoner og de involverte partnere til gode.

 

TILLIT

En av samarbeidspartnere i dette kulturprosjekt er UNICEF Norge. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom

Paletten Grassi (Kunstgruven) og UNICEF Norge om at UNICEF Norge vil motta 30% av leieinntektene.

Paletten Grassi (kunstgruven) ønsker gjennom kulturprosjekt ”Å utforske kunstgruven”, å bidra til å styrke

UNICEF sine oppgaver ved å kjempe for barn og deres rettigheter.

 

KVALITET           

Kunstgruven.no er en formidlingskanal for etablerte kunstnere rettet mot næringslivet og det offentlige Norge.

Kunstnere vi formidler har utdannelse fra kunstakademiene eller lignende og er innkjøpt av sentrale nasjonale og

internasjonale institusjoner.

 

OMTANKE

Vanskelige levevilkår utfordrer tusenvis av barn hver dag. Av og til blir situasjonen så kritisk at de må gi opp håpet om å

være en del av samfunnsutviklingen.

 

SAMARBEID

Gjennom et tett samarbeid med etablerte kunstnere og UNICEF, har Kunstgruven utviklet unike løsninger, som er med

på å styrke samfunnsengasjement til våre samarbeidspartnere.

Kunstgruven har bare én oppgave. Å sørge for at våre tiltak er så gode og verdifulle for våre samarbeidspartner slik at

vi bidrar til å forsterke deres omdømme i samfunnet.

Ingenting er viktigere enn kulturliv og barns liv og helse. Derfor ønsker vi å stimulere til kreativ samarbeid mellom

forsjellige aktører, ved å i verksette initiativer som kan sikre og styrke de involverte partneres omdømme.

 

KREATIVITET

Kunstgruven utvikler banebrytende ideer og konsepter samt effektive løsninger som baner vei for kreative partnerskap.

 

 

Kunstgruven leier ut og/eller selger kunst til bedrifter og det offentlige Norge over hele landet. Kunstgruven leier også ut

enkeltstående kunstverk.

Kunstgruven smykke ut alt fra utearealer, til foajeen, enkeltstående vegger, kantiner, korridorer, kontorer,

resepsjoner og møterommene.

 

Alle kunstverk av type maleri, grafikk, skulptur, fotokunst, keramikk og tekstil kan bli representert i kunstgruven.no.

 

Kunstverk skapes, beundres, kritiseres, snakkes om, øker trivsel, stimulerer til kreativitet, osv.  Ja, kunstverk

har slik effekt, men for at effekten skal berøre mennesker må kunstverket komme seg ut av atlier og ta plass

i det offentlige rom. En kunstners atelier, er en ”gruve” full av verdifulle kunstverk, Derfor kulturprosjekt

”Å utforske kunstgruven” og Kunstgruven.no

 

Kunsten gir oss økt identitetsfølelse og åpner for nye tanker og kreativitet.

 

Kontakt oss på post@kunstgruven.no for mer info om Kunstgruven.

KUNSTGRUVEN,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@kunstgruven.no    -    © KUNSTGRUVEN  2012

   NORSKE

KUNSTNERE

 FORSIDE  

KUNSTVERKENE   VERKETS GRUPPE
Tekstboks: K u n s t G r u v e n