Tusen takk til Kunstgruven, kunstnere og  bedrifter som

Ønsker å støtte UNICEF som en del av kulturprosjektet

”Å UTFORSKE KUNSTGRUVEN”  -  der 30% av leieprisen

går direkte til UNICEFs arbeid med barn.

 

UNICEF jobber utrettelig for at alle barn får oppfylt sine rettigheter i henhold

til FNs Barnekonvensjon..

Vi er verdens største hjelpeorganisasjon for barn og er tilstede i mer enn

190 land. Vi jobber for barn både på lang sikt og med nødhjelp under katastrofer.

 

Bidrag til UNICEF støtter arbeidet med å sikre barns overlevelse og utvikling, rett til utdanning og

kvalitetsskole for alle, beskyttelse av barn mot vold og utnyttelse og hjelp til barn som er berørt av

HIV/AIDS.

Vi samarbeider med mer enn 100.000 frivillige organisasjoner på lokalt plan for å nå ut med hjelpen

til flest mulig.

Samtidig samarbeider vi med regjeringer og myndigheter for å skape varige og bærekraftige positive

endringer for barn.

 

Arbeidet finansieres utelukkende gjennom frivillig støtte fra enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner

og myndigheter. Så alle bidrag er kjærkomne.

Tusen takk for bidraget i arbeidet om å gi flere barn en fremtid og et verdig liv.

 

 

Med vennlig hilsen

Bernt G. Apeland

Generalsekretær

UNICEF Norge

KUNSTGRUVEN,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@kunstgruven.no    -    © KUNSTGRUVEN  2012

 FORSIDE  

KUNSTVERKENE   VERKETS GRUPPE
Tekstboks: K u n s t G r u v e n