For mer info eller LEIE / KJØP av Zdenek Sopouseks

 

kunstverk, kontakt oss: post@kunstgruven.no

Zdenek Sopousek

Hjemmeside: zdeneksopousek.no

ZS1  -  ”Fortære”

Olje på lerret -  60 x 80 cm.

Salgspris: kr. 9.500  /  Leiepris: kr. 250 pr. mnd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilder i større format ved å klikke inn på bildet

eller her

KUNSTGRUVEN,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@kunstgruven.no    -    © KUNSTGRUVEN  2012

født og oppvokst i Praha, Tsjekkia og har vært bosatt i Norge siden 1982.

 

Jeg jobber med oljemaleri på lerret. Den drivende faktoren i mine malerier er dyriske

og menneskelignende skikkelser i relasjon til hverandre.

Min hovedutdannelse har jeg fra Christiania Friakademi i Oslo med Jan Cato Bøttger

som hovedlærer, 2002 – 2007.

Siden 1993 har jeg jobbet med oljemaleri. Maleriene mine har utviklet seg fra det surrealistisk figurative mot det koloristisk abstrakte. I denne utviklingen har fargen i større og større grad spilt viktigere rolle. Arbeidene mine har mer og mer blitt preget

av rene koloristiske flater med et abstrakt nonfigurativt uttrykk. På denne måten har

jeg fått større forståelse for fargerom og fargekomposisjon. Dette har gitt meg større frihet til å skape stemninger og uttrykk.

I dag beveger seg mine maleriene i spennet mellom det halvfigurale og nonfigurale.

I bildene oppstår det halvfigurale menneskelignende og dyriske skikkelser i samspill

med hverandre i ulike situasjoner. Dette kan minne om underjordisk natur, et myste-

rium som jeg ønsker å uttrykke gjennom farge, form og komposisjon. Med dette

samspillet mellom skikkelsene uttrykker jeg menneskets relasjoner og dets plass i

naturen og i livet. Jeg viser skikkelser som representanter for det levende som med sin

umiddelbarhet avdekker seg selv og dermed menneskets natur.

Gjennom årene har jeg fått større forståelse for den klassiske grammatikk i male-

kunsten.

Min forståelse for farge, form og komposisjon basert på de klassiske grammatiske

prinsippene underbygger de motivene som bildene mine uttrykker. Det er inspirerende

for meg å kunne uttrykke slike fantasier og følelsesprosesser og samtidig benytte seg

av den klassiske grammatikk. I løpet av disse årene har jeg utviklet dette maleriske

språket som jeg vil utvikle videre.

I tiden fremover ønsker jeg i større grad å jobbe mot det figurale med mye fokus på

farger. Samtidlig ønsker jeg å beholde fargens frihet fra det nonfigurale.

Videre skal jeg jobbe med den grammatiske delen av maleriet, dvs bilderommet basert

på farge, form og kontrapunkt. Dette har blitt en integrert del av min måte å jobbe og

bidrar til å skape dynamikken i bildene.

Teknisk bruker jeg både ferdig oppspente lerret og spenner opp lerret selv. Ved

oppspenning av lerret bruker jeg 100 % ren linduk, hud-lim og akrylpreparatur. Jeg

bruker rene pigmenter av høy kvalitet som jeg selv river sammen med ren kaldpresset

linolje.

Om Zdenek Sopousek

CV

 

KUNSTUTDANNING

2002-2007 - Friakademiet, dagskole, v/ Jan Cato Bøttger

1999-2002 - Oslo Tegne og Maleskole /Frihåndstegning, Akt / Croquis, Maleri.

                   Kveldsundervisning v/ Jan Cato Bøttger

 

UTSTILLINGER

2011 – CHANGES (CULTUREINSIDE - Connecting Artists) , deltatt på utstilling i

            Luxembourg,  kollektiv utstilling, høsten

2011 – Galleri Cuben, Oslo, Norge, kollektiv utstilling, høsten

2011 - Galleri Vera, Drøbak Norge, separat utstilling, vår

2011 – Galleri Dalype, Oslo Norge, kollektiv utstilling, våren

2010 - Galleri Cuben, Juleutstilling,  Oslo, Norge, kollektiv utstilling

2010 - Tarell Galleri, Sjøparken Larvik, separat utstilling, høst

2010 - Arts Tap, Ås Norge, markering av naturmangfoldåret, kollektiv utstilling, høst

2009 – Galleri Dalype, Oslo Norge, kollektiv utstilling, høst

2009 – Galleri Dalype, Oslo Norge, kollektiv utstilling, våren

2006 – Abel Kunsthandel, Oslo Norge, malerier for salg

2006 – Abel Kunsthandel,Oslo Norge, malerier for salg

2006 – Galleri Cafe Pallet, Hønefoss Norge, kollektiv utstilling

1998 – Vøyenvollen gård, Maridalsveien, Oslo Norge, separat utstilling

1997 – Galleri Kafé vår, Gaustad sykehus, Oslo Norge, separat utstilling

 

 

 FORSIDE  

KUNSTVERKENE   VERKETS GRUPPE
Tekstboks: K u n s t G r u v e n